yes Print

Adviezen

RvA no. RA/18-21-RW: Voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

Uitgebracht op : 07/05/2021
Publicatie datum: 22/06/2021