yes Print

Adviezen

RvA no. RA/19-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, inzake opgave van passagiers- en bemanningslijsten bij internationaal personen- en goederenverkeer (Tijdelijk landsbesluit opgave passagiers- en bemanningslijsten)

Uitgebracht op : 11/06/2019
Publicatie datum: 06/09/2019