yes Print

Adviezen

RvA no. RA/19-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit schadeloosstelling en vergoeding lid Raad van State van het Koninkrijk

Uitgebracht op : 17/05/2021
Publicatie datum: 08/06/2021