yes Print

Adviezen

RvA no. RA/19-22-LV: De in ontwerp goedgekeurde (initiatief)landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao

Uitgebracht op : 01/07/2022
Publicatie datum: 14/09/2022