yes Print

Adviezen

RvA no. RA/19-23-RW: Voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het schrappen van de geslachtsvermelding op de Nederlandse identiteitskaart

Uitgebracht op : 29/08/2023
Publicatie datum: 19/09/2023