yes Print

Adviezen

RvA no. RA/20-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van artikel 2 van het Eilandsbesluit gebruik volkslied

Uitgebracht op : 02/08/2017
Publicatie datum: 05/10/2017