yes Print

Adviezen

RvA no. RA/20-18-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening op de dividendbelasting 2000 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes)

Uitgebracht op : 11/05/2018
Publicatie datum: 05/06/2018