yes Print

Adviezen

RvA no. RA/20-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van de geldelijke vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten van de leden van de Electorale Raad (Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad)

Uitgebracht op : 25/05/2021
Publicatie datum: 22/06/2021