yes Print

Adviezen

RvA no. RA/21-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 186 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit boedelregister)

Uitgebracht op : 25/06/2019
Publicatie datum: 06/08/2019