yes Print

Adviezen

RvA no. RA/21-20-DIV: Verzoek spoedadvies uit te brengen met betrekking de wettelijke kaders ten aanzien van het verstrekken van informatie omtrent afzonderlijke financiële instellingen aan de ministeries van Financiën en van BZK in Nedereland

Uitgebracht op : 29/06/2020
Publicatie datum: 10/08/2020