yes Print

Adviezen

RvA no. RA/21-22-RW: Voorstel Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen.

Uitgebracht op : 21/07/2022
Publicatie datum: 18/08/2022