yes Print

Adviezen

RvA no. RA/21A-23-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3bis, lid 2 van de “Loterijverordening 1909” (P.B. 1965, no. 85) zoals gewijzigd

Uitgebracht op : 29/08/2023
Publicatie datum: 29/08/2023