yes Print

Adviezen

RvA no. RA/22-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Zittingsjaar 2017-2018-127)

Uitgebracht op : 28/05/2018
Publicatie datum: 08/08/2018