yes Print

Adviezen

RvA no. RA/22-20-DIV: Verzoek met betrekking tot de ministeriële verantwoordelijkheid een gelijke analyse als de Raad van State in zijn ongevraagd advies d.d. 15 juni 2020 te doen, binnen de lokale context van wet- en regelgeving

Uitgebracht op : 29/06/2020
Publicatie datum: 29/06/2020