yes Print

Adviezen

RvA no. RA/22-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening financieel beheer (Subsidiebesluit 2022)

Uitgebracht op : 10/06/2021
Publicatie datum: 28/09/2021