yes Print

Adviezen

RvA no. RA/23-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010, 86) (Zittingsjaar 2017-2018-129)

Uitgebracht op : 14/06/2018
Publicatie datum: 21/08/2018