yes Print

Adviezen

RvA no. RA/23-23-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2022 tot vaststelling van de Begroting van Curacao voor het dienstjaar 2023 (eerste Suppletoire begroting 2023)

Uitgebracht op : 15/09/2023
Publicatie datum: 15/09/2023