yes Print

Adviezen

RvA no. RA/24-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot vaststelling van taakstraffen en aanwijzing Halt-feiten

Uitgebracht op : 08/09/2017
Publicatie datum: 07/02/2018