yes Print

Adviezen

RvA no. RA/24-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, zevende lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten)

Uitgebracht op : 06/07/2018
Publicatie datum: 12/07/2018