yes Print

Adviezen

RvA no. RA/25-19-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2018 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019)

Uitgebracht op : 01/08/2019
Publicatie datum: 29/08/2019