yes Print

Adviezen

RvA no. RA/25-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de Landsverordening funderend onderwijs (Landsbesluit oudercommissies funderend onderwijs)

Uitgebracht op : 29/09/2022
Publicatie datum: 09/11/2022