yes Print

Adviezen

RvA no. RA/26-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder (Deurwaarderslandsverordening)

Uitgebracht op : 15/07/2020
Publicatie datum: 20/10/2020