yes Print

Adviezen

RvA no. RA/26-22-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven vanwege de jaarlijkse indexering per 1 januari 2023

Uitgebracht op : 11/10/2022
Publicatie datum: 22/11/2022