yes Print

Adviezen

RvA no. RA/28-19-AMvRb: Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020

Uitgebracht op : 15/08/2019
Publicatie datum: 12/09/2019