yes Print

Adviezen

RvA no. RA/28-21-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten)

Uitgebracht op : 24/09/2021
Publicatie datum: 19/10/2021