yes Print

Adviezen

RvA no. RA/28-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikelen 6, onderdeel h, en 13, eerste lid, van de Landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie (Instelling Uitvoeringsorganisatie Justitiele Zorg)

Uitgebracht op : 17/11/2022
Publicatie datum: 19/12/2022