yes Print

Adviezen

RvA no. RA/29-17-LV: Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen)

Uitgebracht op : 19/10/2017
Publicatie datum: 20/02/2018