yes Print

Adviezen

RvA no. RA/29-18-RW: Voorstel van rijkswet tot aanpassing van de Consulaire Wet, de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de Schepenwet in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

Uitgebracht op : 23/08/2018
Publicatie datum: 18/09/2018