yes Print

Adviezen

RvA no. RA/29-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de algemene bepalingen van de Verordening van de 9de juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten op tuberculose

Uitgebracht op : 23/11/2022
Publicatie datum: 25/11/2022