Adviezen

RvA no. RA/29-23-LV: Ontwerplandsverordening houdende regels inzake opgave van passagiers- en bemanningslijsten bij internationaal personenverkeer (Landsverordening opgave passagiers- en bemanningslijsten)

Ontvangstdatum: 24/10/2023
Publicatie datum: 24/10/2023