yes Print

Adviezen

RvA no. RA/30-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 18, 19 en 20 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht ten behoeve van de ondersteuning van de primaire taak van de politie door de Uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging (Landsbesluit ondersteunende politietaak Uitvoeringsorganisatie Controle en Beveiliging)

Uitgebracht op : 31/10/2017
Publicatie datum: 07/02/2018