yes Print

Adviezen

RvA no. RA/30-20-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014

Uitgebracht op : 07/08/2020
Publicatie datum: 07/10/2020