yes Print

Adviezen

RvA no. RA/30-22-LV: Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-204)

Uitgebracht op : 25/11/2022
Publicatie datum: 02/12/2022