yes Print

Adviezen

RvA no. RA/31-18-LB: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de bedragen, het aantal personen en de soort activiteiten en sectoren, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten)

Uitgebracht op : 04/09/2018
Publicatie datum: 16/10/2018