yes Print

Adviezen

RvA no. RA/31-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen (Landsverordening beginselen gevangeniswezen)

Uitgebracht op : 12/09/2019
Publicatie datum: 04/12/2019