yes Print

Adviezen

RvA no. RA/31-22-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Monkeypox virus als besmettelijke ziekte)

Uitgebracht op : 02/12/2022
Publicatie datum: 07/12/2022