yes Print

Adviezen

RvA no. RA/32-30-DIV: Adviesverzoek van de regering met het verzoek aan de Raad van Advies om advies over een viertal vragen met betrekking tot het tot stand brengen van een nieuwe onderlinge regeling voor de verdeling van de octrooiopbrengsten tussen Curaçao en Nederland

Uitgebracht op : 10/08/2020
Publicatie datum: 01/12/2020