yes Print

Adviezen

RvA no. RA/33-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels inzake de verplichting van de regering van Curaçao tot de periodieke publicatie van beleidsinformatie personeel (Zittingsjaar 2019-2020-154)

Uitgebracht op : 11/10/2019
Publicatie datum: 21/01/2020