yes Print

Adviezen

RvA no. RA/34-17-LV: Ontwerpnota van wijziging bij de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018

Uitgebracht op : 08/11/2017
Publicatie datum: 07/12/2017