yes Print

Adviezen

RvA no. RA/34-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 15, tweede lid, van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken (Landsbesluit proceskostenvergoeding belastingzaken)

Uitgebracht op : 07/11/2019
Publicatie datum: 04/12/2019