yes Print

Adviezen

RvA no. RA/35-17-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit verhoging minimumlonen 2017)

Uitgebracht op : 17/11/2017
Publicatie datum: 11/12/2017