yes Print

Adviezen

RvA no. RA/35-19-LV: Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no.48)

Uitgebracht op : 07/11/2019
Publicatie datum: 04/02/2020