yes Print

Adviezen

RvA no. RA/36-18-LV: Ontwerplandsverordening houdende aanvaarding door Curaçao van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Uitgebracht op : 26/10/2018
Publicatie datum: 04/12/2018