yes Print

Adviezen

RvA no. RA/38-20-LB: Ontwerplandsbesluit houdende algemene maatregelen tot wijziging van artikel 20 van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.

Uitgebracht op : 16/09/2020
Publicatie datum: 20/10/2020