yes Print

Adviezen

RvA no. RA/39-20-LB: Ontwerplandsbesluit ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, 22j, tweede lid, en 22u, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2020)

Uitgebracht op : 16/09/2020
Publicatie datum: 13/11/2020