yes Print

Adviezen

RvA no. RA/40-20-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978 (Landsbesluit economische zone Koningsplein)

Uitgebracht op : 09/11/2020
Publicatie datum: 20/01/2021