yes Print

Adviezen

RvA no. RA/41-17-LV : Ontwerp van een derde nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Successiebelastingverordening 1908

Uitgebracht op : 29/12/2017
Publicatie datum: 20/02/2018