yes Print

Adviezen

RvA no. RA/41-18-LV: Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (Zittingsjaar 2017-2018-100)

Uitgebracht op : 28/11/2018
Publicatie datum: 26/04/2019