yes Print

Adviezen

RvA no. RA/42-19-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

Uitgebracht op : 06/12/2019
Publicatie datum: 18/06/2020