yes Print

Adviezen

RvA no. RA/43-18-LB: Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit permanente verhoging minimumlonen 2018)

Uitgebracht op : 21/12/2018
Publicatie datum: 27/12/2018